ΒΙ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Μεγαρίδος 193 00, Ασπρόπυργος 210 558 2404

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ακολουθείται στην Artmetal είναι σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Το σύστημα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται διαρκώς, με σκοπό να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας απέναντι στις απαιτήσεις του κάθε έργου.

Πολιτική για την ποιότητα

Πρωταρχικοί στόχοι και όραμα της εταιρείας μας είναι:

• Να απολαμβάνουν οι πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου.
• Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται αξιόπιστες λύσεις σε έργα με ιδιαίτερες τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.
• Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει τόσο η ισχύουσα νομοθεσία όσο και οι ειδικοί όροι από τον πελάτη.
• Να αναπτύσσονται συνέχεια ο τρόπος λειτουργίας μας, τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο ποιότητάς τους και η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας.
• Η άμεση και σε προσωπικό επίπεδο επικοινωνία με τους πελάτες και τους υπεύθυνους ενός έργου, ώστε να δημιουργείται ένα σύστημα διαχείρισης του έργου που να επιτρέπεται η εφαρμογή των καταλλήλων ενεργειών για την εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς προβλήματα αποπεράτωση του έργου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. Το σύστημα αυτό, εξελίσσεται διαρκώς, με σκοπό την διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της με το πρότυπο, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των απαιτήσεων κάθε έργου.

Back to top