ΒΙ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Μεγαρίδος 193 00, Ασπρόπυργος 210 558 2404

Μηχανισμός Στήριξης Μαρμάρινης Σκάλας

Κατασκευή μηχανισμού ανύψωσης μαρμάρινης σκάλας με ιδιαίτερες προδιαγραφές σε συνεργασία με την εταιρεία Mikelis Marbles SA.

 

 

Back to top