ΒΙ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Μεγαρίδος 193 00, Ασπρόπυργος 210 558 2404

Τμήματα

Τμήμα Μελετών – Σχεδίασης

      

 

Το τμήμα Μελετών – Σχεδίασης είναι πάντοτε κοντά σας ώστε να σας προσφέρει ολοκληρωμένη σχεδίαση προϊόντων, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Το άριστα και συνεχώς καταρτιζόμενο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και την πολυετή εμπειρία του, εξασφαλίζουν την μελέτη, σχεδίαση και ανάλυση, ακόμα και των πιο ιδιόρρυθμων κατασκευών. Η επιθυμία σας για υψηλή ποιότητα και αισθητική σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την δημιουργικότητα του προσωπικού μας, εγγυώνται την ικανοποίηση των απαιτήσεών σας.

 

 

Τμήμα Παραγωγής – Τοποθετήσεων

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι τεχνικοί και εργοδηγοί μας σε συνδυασμό με τον άρτιο εξοπλισμό, εγγυώνται ακρίβεια, ταχύτητα, στην παράδοση και την τοποθέτηση των κατασκευών μας, με έμφαση στην ασφάλεια και την συμμόρφωση σε όλες τις νομικές και τεχνικές απαιτήσεις του έργου.

 

 

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας

 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ακολουθείται στην Artmetal είναι σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Το σύστημα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται διαρκώς, με σκοπό να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας απέναντι στις απαιτήσεις του κάθε έργου.

Πολιτική για την ποιότητα

Πρωταρχικοί στόχοι και όραμα της εταιρείας μας είναι:

• Να απολαμβάνουν οι πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου.
• Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται αξιόπιστες λύσεις σε έργα με ιδιαίτερες τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.
• Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει τόσο η ισχύουσα νομοθεσία όσο και οι ειδικοί όροι από τον πελάτη.
• Να αναπτύσσονται συνέχεια ο τρόπος λειτουργίας μας, τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο ποιότητάς τους και η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας.
• Η άμεση και σε προσωπικό επίπεδο επικοινωνία με τους πελάτες και τους υπεύθυνους ενός έργου, ώστε να δημιουργείται ένα σύστημα διαχείρισης του έργου που να επιτρέπεται η εφαρμογή των καταλλήλων ενεργειών για την εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς προβλήματα αποπεράτωση του έργου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. Το σύστημα αυτό, εξελίσσεται διαρκώς, με σκοπό την διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της με το πρότυπο, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των απαιτήσεων κάθε έργου.

Back to top