ΒΙ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Μεγαρίδος 193 00, Ασπρόπυργος 210 558 2404

Παραγωγη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

– Μόνιμο δυναμικό:22

– Κατά περίσταση, το εργατοτεχνικό προσωπικό με συμβάσεις, έχει φθάσει τα 40 άτομα.

– Εργοδηγοί:2

– Εργατοτεχνίτες:12

– Ηλεκτροσυγκολλητές:8

– Βοηθοί:6

– Μηχανουργοί:2

Back to top